Aanmelding en intake

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op deze website, of u kunt ons bellen om te overleggen over uw hulpvraag. We bespreken uw hulpvraag kort bij de aanmelding om te zien of we u met deze vraag goed verder kunnen helpen bij onze praktijk. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek waarbij we uw hulpvraag verder kunnen bespreken en afspraken maken voor onderzoek of begeleiding. Wanneer we denken dat u bij ons niet aan het juiste adres bent zullen we u indien mogelijk tips geven waar u eventueel beter terecht zou kunnen.

Onderzoek

Aan de hand van het intakegesprek kunnen we u aangeven hoe het onderzoek er precies uit zal zien en hoe we uw vraag kunnen beantwoorden. Na het individuele onderzoek worden de resultaten en conclusies van het onderzoek doorgaans binnen twee weken mondeling met u besproken. Daarna volgt nog een schriftelijke rapportage of een behandelplan. Psychodiagnostisch onderzoek geeft u een goed beeld van de mogelijkheden en sterke kanten van een kind of jongere, en geeft ook aanknopingspunten voor het stimuleren van een optimale ontwikkeling volgens de eigen mogelijkheden, en hulp bij eventuele belemmeringen. Specialismen van de praktijk zijn onderzoeken bij ontwikkelingsproblemen zoals aan autisme verwante stoornissen, ADHD, leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie), schoolkeuze, profielkeuze en studie- en beroepskeuze. Het is ook mogelijk om begaafdheidsonderzoeken uit te laten voeren bij onze praktijk. Wij werken uitsluitend met goed genormeerde diagnostische onderzoeksmethoden.

Behandeling

Soms maken we na het intakegesprek meteen afspraken voor behandeling. We maken dan een behandelplan wat we u voorleggen bij de start van de behandeling. Soms is er een advies voor behandeling voortgekomen vanuit een psychodiagnostisch onderzoek. In de meeste gevallen is het mogelijk deze behandeling binnen onze praktijk te volgen. Wij werken met bewezen effectieve behandelprotocollen, voornamelijk op basis van cognitieve gedragstherapie (waaronder EMDR). Wij stemmen de behandeling af op wat een kind of jongere nodig heeft met zijn of haar hulpvraag. Wanneer wij een vorm van begeleiding adviseren die wij niet zelf kunnen bieden helpen we u graag zoeken naar begeleiding op maat, en overleggen als u wilt ook met logopedisten, therapeuten of andere begeleiders. Wanneer wij inschatten dat uw zorgvraag beter past bij de specialistische GGZ verwijzen wij u terug naar de huisarts en denken graag mee over de meest geschikte doorverwijzing.

Wanneer u dat wenst kunnen wij - samen met u - de onderzoeksresultaten of begeleidingsadviezen ook op de school van uw kind bespreken. Zo kan er optimaal gebruik worden gemaakt van de bevindingen en aanbevelingen vanuit het onderzoek, ten behoeve van de begeleiding van uw kind.