Vergoede zorg

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan hun inwoners tot 18 jaar, waaronder ook de hulp binnen de Jeugd-GGZ. Jeugd GGZ wordt dan niet meer gedeclareerd via de zorgverzekering, zoals eerder wel het geval was. Behandeling van jongeren van 18 jaar en ouder wordt nog wel via de zorgverzekering gedeclareerd.
Wanneer u uw kind wilt aanmelden en in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg is een verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts of een medisch specialist. Sinds 2015 is daar nog een nieuwe route bij gekomen, namelijk via een Wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin of Sociaal Team.

Wij hebben met de regio Midden Holland (gemeenten Zuidplas, Krimpenerwaard, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen) en met de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zorgcontracten voor Basis GGZ jeugd afgesloten. Voor de regio Midden Holland hebben wij daarnaast een contract voor Specialistische GGZ en voor Diagnostiek en Behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Dit betekent dat kinderen en jongeren vanuit deze regio’s en gemeenten naar ons kunnen worden doorverwezen voor vergoede zorg. Sommige van onze cliënten wonen in een andere regio. In dat geval is het belangrijk dat u bij de gemeente nagaat of het toch mogelijk is om bij ons te blijven of te komen voor behandeling.

Na een verwijzing wordt aan de gemeente doorgegeven dat u bent aangemeld voor hulp bij onze praktijk. De gemeente zal dan worden gevraagd om een beschikking vergoede zorg. Deze beschikking heeft dan betrekking op een zorgtraject binnen de Basis GGZ. De mogelijke zorgtrajecten zijn: Basis GGZ- kort (totaal maximaal 4-5 uren inclusief indirecte tijd), Basis GGZ- middel (totaal maximaal 7-8 uur inclusief indirecte tijd), of Basis GGZ-intensief (totaal maximaal 11-12 uur inclusief indirecte tijd). Wanneer er een beschikking van de gemeente is verleend is er geen eigen bijdrage, en vergoedt de gemeente de te verlenen zorg. Voor meer informatie zie de websites van de regio Midden Holland (www.nsdmh.nl) en gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel. Deels hebben wij te maken met budgetplafonds die door de gemeenteregio’s worden vastgesteld. Zij bepalen jaarlijks hoeveel budget wij toegewezen krijgen om deze zorg te bieden. Wanneer wij ons budgetplafond voor een bepaald jaar hebben bereikt kunnen wij tot onze spijt geen cliënten meer aannemen voor deze vergoede zorgtrajecten.

Onvergoede zorg

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding van de gemeentelijke afdeling jeugdzorg, of hier om andere redenen zelf van af wil zien, kunt u uw kind uiteraard ook op eigen initiatief aanmelden zonder verwijzing. De kosten zullen dan voor uw eigen rekening zijn. Wij hanteren als uurtarief voor psychologische behandelingen en consultatie € 105,- per uur. Voor groepstrainingen geldt een uurtarief van € 50,- per uur. Bij psychologisch onderzoek moet u er rekening mee houden dat de verwerking van de resultaten van het onderzoek, en de schriftelijke rapportage ook moet worden verrekend, en dat u dus behalve de directe contacturen ook voor deze verrichtingen een tarief betaalt.
Voor jongeren van 18 jaar en ouder en volwassenen zijn geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en wordt de factuur voor de geboden zorg aan u toegestuurd, en afhankelijk van uw zorgpolis, kunt u deze eventueel voor vergoeding indienen bij uw verzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.

Afzeggen van afspraken

Afspraken afzeggen kan tot 24 uur van tevoren via telefoon of email. Bij niet (tijdig) afgezegde afspraken rekenen wij een no-show tarief van € 50,- per uur. Reden hiervan is dat wij tijd hebben gereserveerd die wij op die korte termijn niet meer voor andere clienten kunnen benutten.