In verband met de actuele COVID-19 situatie vervangen we nog steeds een aantal afspraken door beeldbel-afspraken waar mogelijk. Ook blijven de basisregels rondom extra hygiene gelden (zie hiervoor aanwijzingen in de praktijk) en vragen we u niet op de praktijk te komen bij ziekteverschijnselen die op COVID-19 kunnen wijzen. Voor vragen of overleg neem gerust contact op.

Wachttijden

Informatie over wachttijden kan worden verkregen door contact op te nemen met de praktijk via telefoon, email of het contactformulier op de website.
De wachttijden kunnen verschillen voor verschillende typen hulpverlening en zorgvragen.

Momenteel is de wachttijd tot de eerste afspraak voor een intake gesprek helaas langer dan gebruikelijk, ongeveer 12 tot 14 weken.

Wachtijden per zorgvraag

Wij maken onderscheid tussen de volgende zorgvragen:
Wachtijd tot eerste afspraak

Basis GGZ Jeugd tot 18 jaar 12 - 14 weken
Basis GGZ voor jongeren boven 18 jaar en volwassenen 12 - 14 weken
Diagnostiek en behandeling binnen EED vergoedingsregeling 8 weken
Diagnostiek en behandeling onvergoede zorgproducten 12 - 14 weken