Onderzoek en advisering

Soms verloopt de ontwikkeling van een kind of jongere anders dan u verwacht en heeft u daar vragen of zorgen over. Door middel van een psychologisch onderzoek kunnen we u helpen om na te gaan hoe we samen met u kunnen bevorderen dat uw kind zich zo prettig en goed mogelijk kan ontwikkelen, passend bij zijn of haar mogelijkheden en persoonlijkheid.

Door middel van onderzoek en gesprek wordt een beeld verkregen van de capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op cognitief gebied als op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling.

Wij hebben expertise op het gebied van kinderpsychiatrische problemen zoals ADHD, autismespectrumstoornissen en angst- en stemmingsproblematiek. Ook hebben wij veel ervaring met diagnostiek van leerproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen, en ook met vragen over begaafdheid.

Links & Downloads

Dyslexie Dyscalculie